top of page

Czy wiecie o tym, że każdy z nas, gdy się rodzi jest małym artystą?

Dopiero gdy dorastamy kształtujemy w sobie postawy, zachowania i przede wszystkim stawiamy granice naszej wyobraźni. Będąc dziećmi, możemy postawić jej niekiedy bardzo ostre granice lub przeciwnie – rozwinąć ją ogromnie szeroko. Aby była ona jak najbardziej bezgraniczna, trzeba ją ćwiczyć za młodu. Jak to zrobić? Wystarczy, że będąc dzieckiem, będziemy mieli możliwość jej częstego używania. Dzieci są niesamowicie nieograniczone w myśleniu! Twierdzimy, że przez rożnego rodzaju zajęcia artystyczne mogą dryfować w przestrzeni swojego umysłu i wędrować tak daleko, jak pozwolą im na to ich bujne, nieukształtowane jeszcze myśli. I trzeba im na to pozwolić. Przeważnie dorośli zakazują dzieciom robienia rzeczy, które z ich perspektywy mogą być niebezpieczne. Z jednej strony to zrozumiałe, z drugiej jednak, to ciągłe stawianie granic. Podczas np. zajęć plastycznych te granice mogą „zejść” z pola widzenia dorosłych. Pozwalamy dzieciom m.in. wybrudzić się farbami, rysować abstrakcyjne rzeczy, budować z papieru i robić wiele innych rzeczy. To właśnie poszerza ich horyzonty myślenia, co w przyszłości owocuje, ponieważ kształtujemy postawę twórczą i kreatywną. Dzięki temu pozwalamy wychodzić poza granice dotychczasowych odkryć i wynalazków.

Naszą misją jest pozwolić i pomóc dzieciom być małymi, potem większymi i ostatecznie dorosłymi twórcami pomagając im w kształtowaniu dobrych, konstruktywnych – czyli twórczych postaw!

ANIMACJE

i inne usługi

Co nas inspiruje w myśleniu o edukacji?

    

Jedną z naszych inspiracji w rozumieniu edukacji (nie tylko w zakresie artystycznym, lecz także w ogólnym aspekcie) jest Ken Robinson. Zachęcamy i polecamy wszystkim, aby posłuchać co mówi. 

Ken Robinson - "Szkoły zabijają kreatywność"

  

"Kreatywność i twórczość jest niezwykle ważna i ceniona - to prawda. Kiedy idziesz do nowej pracy te emementy człowieka są bardzo cenione. W szkole są jednak najmniej ważne. Dzieci siedzą przy ławce rozwiązując zadanie domowe i czekają na koniec lekcji. Co się najczęściej dzieje? Twórczość i abstrakcyjne - kreatywne myślenie zostaje odepchnięte. Poprzez twórcze działanie od najmłodszych lat, dzieci zachowują takie myślenie. Umożliwia to sztuka: plastyczna i muzyczna. W jednej i drugiej jest mnóstwo elementów, w których dziecko ma szansę rozwijać wyobraźnię, myślenie i widzenie przestrzenne, a także uczyć się koncentracji, skupienia. Istnieje wiele powodów, dla których rozwijanie wyobraźni i twórczości dziecka poprzez plastykę i muzykę jest dobre, lecz przejdźmy do konkretów..."

bottom of page